Archief
  Forum     Woningen     Foto Pagina     Het Gebied     Nuttige links     Formulier     Contact     Disclaimer  
Bewoners Vereniging
Aanmelden Vereniging
De Molen
Vloer verdelers
Badkamers
Uit Dagblad Kennemerland
Ontbinden
Ingezonden
Statuten
Algemeen:
Startpagina
Ton Scholten Tegels & Sanitair
Stukadoorsbedrijf
Martens Keukens
Budgetverf.nl
Tymes Tuinen en vlonders
Intra Parket
Veldhuis Makelaars
Tandarts van Vliet
Tapijtgigant beverwijk
Algemeen nieuws

De Molen

Brief van de gemeente Heemskerk aan Lonneke de Leeuw van de bewonersvereniging.

Geachte mevrouw de Leeuw,
Op 20 januari 2006 is uw brief met het onderwerp "slagschaduw door windturbine" bij de gemeente Heemskerk binnengekomen,. Wij beantwoorden namens de gemeente Heemskerk uw brief, waarin u vraag of de windturbine op De Trompet in Heemskerk overeenkomstig het Besluit voorzieningen en installaties is uitgerust met een automatische stilstandbeveiliging.
Wij delen u mee dat de windturbine in overeenstemming met het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (hierna besluit) is uitgerust met een automatische stilstandbeveiliging. Deze stilstandbeveiliging zal in werking treden als slagschaduw optreedt bij woningen zoals bedoeld in het besluit. De stilstandbeveiliging is momenteel niet ingeschakeld, omdat er nu geen woningen te maken hebben met slagschaduw zoals bedoeld in het besluit. Deze stilstandbeveiliging zal uiteraard inwerking zijn als de woningen zijn gerealiseerd.
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouder van Heemskerk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slagschaduw gezien van de windmolen?


Meld het dan op molen@waldijk.com onder vermelding van :
naam
bouwnr
tijd
datum
tijdsduur
en tot welk bouwnr de slagschaduw komt.

Dit is om een database aan te maken van klachten ,om een stilstandregeling af te dwingen bij gemeente heemskerk en windgroep holland

Met vriendelijke groet
De Bewoners Commissie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Windmolen

In verband met de gezamelijke belangen met betrekking tot de windmolen was er ZATERDAG 26 NOVEMBER JL een bijeenkomst met ruim 50 bewoners.

Jim Mollet voorzitter van het NKPW ( Nationaal Kritisch Platform Windenergie) was ook hierbij aanwezig.

Men kon hem allerlei vragen stellen over o.a. geluidsnorm, slagschaduw, stilstandregeling, milieuvergunning, etc.

Verder werd er een commissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit bewoners en Jim Mollet.
Voor eventuele inbreng zijn ze bereikbaar op emailadres molen@waldijk.com
Ze vragen het volgende : "wij hopen dat men niet op eigen houtje actie gaat ondernemen, maar even afwacht wat onze plannen zijn". Tevens vragen zij of mensen met een rechtsbijstandsverzekering zich willen melden op eerder gemoemd emailadres
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto: Eric-Jan Truijens Donkere wolken boven Waldijk

Hierbij een reactie van de AVBU nav een mailtje van fam Sombroek (bewoners):

Geachte fam. Sombroek,

U, en met u waarschijnlijk vele anderen, bevindt zich in een lastig parket. Het bestemmingsplan op basis waarvan de windmolen is neergezet zal al geruime tijd onherroepelijk van kracht zijn. De eigenaar is overigens niet de gemeente Heemskerk maar een particulier bedrijf dat de molen met bouwvergunning van de gemeente Heemskerk heeft neergezet. De hinder van een windmolen heeft verschillende aspecten, t.w. slagschaduw, geluidshinder, schittering en horizonvervuiling. In het NHD van hedenochtend valt te lezen dat geen enkel bezwaarschrift tegen de bouw is ingediend. Kennelijk heeft niemand zich gerealiseerd wat er aan de hand was.

Dat betekent juridisch dat u in een bestaande (hoewel nog niet gerealiseerde) situatie hebt gekocht en een eventuele planschadeclaim op grond van risico-aanvaarding zou kunnen worden afgewezen. De kans dat een planschade-advocaat op basis van no cure no pay de zaak wil aanpakken achten we gering. Men wordt namelijk geacht zich zelf te overtuigen van hetgeen in de (direkte) omgeving gerealiseerd mag en kan worden, ook als het over de nabije gemeentegrens ligt.

U zou de makelaar nog kunnen verwijten dat hij u onvoldoende heeft ingelicht (hij had het zeker moeten weten) en ontbinding van de koop kunnen eisen, maar uit uw bericht kan worden begrepen dat dat station waarschijnlijk al is gepasseerd. U zou hem dan nog aansprakelijk kunnen stellen voor de schade. Dat is een privaatrechtelijke aangelegenheid die via uw bijstandsverzekering of advocaat kan worden aangezwengeld, al dan niet via een geschillencommissie. Alsdan is het aan te bevelen met meerdere gedupeerden een zaak te beginnen. De door u genoemde gerechtelijke uitspraken zijn daarbij van belang.

Met vriendelijke groewten,
AVBU-UITGEEST


----- Original Message -----
From: Nup & Ilse
To: info@avbu.com
Sent: Monday, November 14, 2005 9:23 PM
Subject: Windturbine Heemskerk


Geachte AVBU,

In augustus waren wij zeer blij ingeloot te worden voor fase 2 van plan Waldijk.
We zijn bijna de trotse eigenaar van Veronica bouwnummer 25.

Tot onze grote schrik (en dat is netjes uitgedrukt) verrijst er op minder dan 500 meter van
ons huis een enorme windturbine.

Dat er met grote letters "Heemskerk" opstaat duidt duidelijk op de eigenaar, en niet op
diegene die er last van gaan krijgen.

Studies van diverse bronnen melden dat bewoning binnen een straal van 2 km van zo'n
enorme windturbine ontoelaatbare geluidsoverlast oplevert.
Er zijn al gerechtelijke uitspraken dat de waarde van het onroerend goed binnen een straal van
2 km kan dalen met 22 tot 30%.

Helaas zijn wij in de aankoopfase niet ingelicht over het plaatsen van deze windturbine, en al
onze bedenktijden zijn reeds verstreken.

Het liefst zien we hem natuurlijk verdwijnen. Als dat niet meer gaat, zal er iemand moeten
opdraaien voor de waardedaling van ons nieuwbakken onroerend goed.

Welke stappen kunnen wij nog ondernemen tegen deze windturbine, en wat kan de AVBU hierin
voor ons betekenen?

Met vriendelijke groet,

Fam. Sombroek (Veronica 25)